SALAT I BAHRİYE

Yazar: Tarih: 22.05.2015 00:00:00

A A A

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

ve ma'deni esrarike

ve lisani hüccetike

ve aruzi memleketike

ve imamı hazretike ve tirazi mülkike

ve hazaini rahmetike

ve tariki şeriatike

el mütelezzizu bi tevhidike

insani aynel vucudi

vessebebi fiy külli mevcudin

ayni a'yani halkike

el mütekaddimi min nuri ziyaike

salatin tedumu bi devamike

ve tebkav bi bekaike

le münteha lehe duvne ilmike

salaten turdiyke

ve turdiyhi ve terda

bihe anne

ya Rabbel alemin