MÜRŞİTTE ARANAN TEMEL ÖZELLİKLER

Yazar: Tarih: 26.05.2016 00:00:00

Sûfiler, irşat görevini yürütecek kimsede bulunması gereken ahlâkî sıfat ve haller konusunda çok şey söylemişlerdir. Biz bunlardan en önem¬li olanlarını kısaca arzedeceğiz. Bunlar şunlardır:

Devamı..

MÜRŞİD-İ KAMİL ve ÖZELLİKLERİ

Yazar: Tarih: 26.05.2016 00:00:00

Kur'an-ı Kerim'de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir.

Devamı..

ZİKİR İLE NEFİS TERBİYESİ

Yazar: Tarih: 26.05.2016 00:00:00

Nefis terbiyesi; her müminin, ölene kadar yapacağı en mühim va¬zifelerinden biridir. Bu da kulun gizli açık bütün haramları terk ederek takva dairesinde sürekli Allah’a itaat etmesidir. Bunun anlamı, insanın kâmil olmasıdır.

Devamı..

NEFİS İLE MÜCADELE NASIL OLMALIDIR?

Yazar: Tarih: 26.05.2016 00:00:00

Nefsin hakikatini iyi anlamak gerekiyor. Kelime olarak nefis, “bir şeyin varlığı, hakikati, zatı, kendisi” demektir. Bu manaya göre nefis, şerrin kaynağı, kötülüğün temeli ve tâ kendisidir.

Devamı..

NEFİS MUHASEBESİ

Yazar: Tarih: 03.03.2016 00:00:00

Hesaba Çekilmeden¸ Kendimizi Hesaba Çekelim.Nefis muhasebesi yapıyor muyuz? Zaman zaman şöyle kendimizle baş başa kalıp da¸ bilerek veya bilmeyerek ettiğimiz günah ve yanlışlıklardan dolayı kendimizi sorguladığımız oluyor mu?

Devamı..