SEYF-i KATî HİZB-İ ŞERİFİN FAZİLETLERİ

Yazar: Tarih: 20.10.2015 00:00:00

Şeyhu’l-İslam Muhammed‘Alemî (RadıyallâhuAnh)’ın “es-Sefine” isimli eserindeki beyânı veçhile; Ahmediyye (Rufâ’î) meşâyıhı, tarîkatlerinin müessisi olan Seyyid Ahmed er-Rufâ’î (Radıyallâhu Anh) tarafından ilham yolu üzere Kur’ân-ı Kerîm’deki tertibe riâyet edilmeksizin eşsiz bir şekilde cemedilen ve “es-Seyfü’l-Kâtı’ (Keskin Kılıç)” diye tesmiye edilen bu hızb ile diledikleri şekilde tasarrufta bulunuyorlardı.

Devamı..

Seyyidül İstiğfar

Yazar: Tarih: 25.05.2015 00:00:00

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

Yazar: Tarih: 22.05.2015 00:00:00

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..