Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur.

Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.

Bahrül Medid Tefsir Dersleri

Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Takip edilen eser İbn Acîbe El-Hasanî hazretlerinin yazmış olduğu "El-Bahrü'l-Medîd fî Tefsîri Kur'âni'l-Mecîd" isimli tefsir kitabıdır.

Tasavvuf Sohbetleri

Muhterem Ustadımız H.Enes Yeşil Efendimizin yapmış oldugu tasavvuf sohbetleri

Rufâî Dergâh İlâhileri

Rufâî Dergâhından İlahiler.

Zikirli Rufâî Dergâh İlâhileri

Rufai.com