Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


MÜRŞİD-İ KAMİL ve ÖZELLİKLERİ

Kur'an-ı Kerim'de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir.

Devamı..

ZİKİRDE TEFEKKÜR YAPILABİLİRMİ?

Zikir tıpkı şükür gibi hem lisan, hem kalp,hem beden,hem de vicdanın bütün erkanıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur.

Devamı..

TARİKATLARIN ÖZELLİKLERİ?

Tarikat tasnifleri tetkik edildiğinde, onlann "meşreb, mizaç, huy ayrılığı veya birliği" kıstasını esas aldıkları görülmektedir.

Devamı..

Seyyidül İstiğfar

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 7

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 2

Şifa-i Şerif Dersleri 1

Şifa-i Şerif Dersleri 2