Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATLARIN AMACI?

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır.

Devamı..

EHLİ SÜNNET İLE BATIL TARİKATLAR NASIL FARK EDİLİR?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..

RAKS ve SEMÂ nın HÜKMÜ

Hakk Teâlâ buyuruyor: “Sözü dinleyip en güzeline tâbi olan¬ları müjdele! Onlar Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. On¬lar akıl ve basiret sahipleridir.”

Devamı..

BİR TARİKAT KİMLERDEN OLUŞUR VAZİFELERİ NELERDİR?

Tarikat ve tekke eğitiminde, mânevî tesiri artırmak ama¬cıyla, şeyh ve ihvandan oluşan tarikat topluluğu, âile ferdleri gibi değerlendirilir.

Devamı..


Ses Dosyaları

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 3

Şifa-i Şerif Dersleri 7

Şifa-i Şerif Dersleri 1

Şifa-i Şerif Dersleri 2