Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..

MÜRŞİD-İ KAMİL ve ÖZELLİKLERİ

Kur'an-ı Kerim'de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir.

Devamı..

ŞERİAT NEDİR,TARİKAT NEDİR,HAKİKAT NEDİR??

Allah dostlarından birinin yanına bir adam gelerek soruyor; Şeriat nedir, Tarikat nedir, Hakikat nedir?

Devamı..

TARİKATLAR İSLAMA NE ŞEKİLDE HİZMET VERMİŞTİR?

Dünyayı gaye edinmeden ve ücretlerini Allah’tan bekleyerek, tebliğ ve tebşir faaliyetlerini seve seve yürüten tarikat ehlinin yaşadıkları devirlerde insanlar üzerindeki tesirlerini tarih boyunca görmek mümkündür.

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 7

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 4

Şifa-i Şerif Dersleri 9

Şifa-i Şerif Dersleri 3