Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


NEFİS İLE MÜCADELE NASIL OLMALIDIR?

Nefsin hakikatini iyi anlamak gerekiyor. Kelime olarak nefis, “bir şeyin varlığı, hakikati, zatı, kendisi” demektir. Bu manaya göre nefis, şerrin kaynağı, kötülüğün temeli ve tâ kendisidir.

Devamı..

EVRAD NEDİR ZİKİR İLE EVRAD ARASINDAKİ FARK?

Îtiyad, alışkanlık hâlinde nâfile olarak devamlı yapılan ibâdet, tesbîh ve duâlaravird (çoğulu evrâd) denilir. İmâm-ı Gazâlî; "Duâ, zikir, Kur'ân-ı kerîm okuma ve tefekkür (mahlûklardaki ve kendi bedenindeki ince sanatları, düzenleri,

Devamı..

TARİKATA İLK GİREN KİŞİYE CEHRİ ZİKİR Mİ? HAFİ ZİKİR Mİ FAYDALIDIR ?

Sadat-ı Kiram’dan Hace Alaaddin Atar ( k.s) ve bazıları yeni tarikata girenlere gaflet, vesvese ve kuruntuları önlemek gayesiyle neyf ve ispat zikrini, ism-i celal zikri gibi vermişlerdir

Devamı..

TARİKATLARIN AMACI?

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 5

Şifa-i Şerif Dersleri 10

Şifa-i Şerif Dersleri 8

Şifa-i Şerif Dersleri 4