Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKAT İLE ŞERİAT ARASINDAKİ FARK?

Din ile aynı mânâda kullanılan ŞERÎAT, Arap lisânında açık ve geniş cadde, insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol, demektir. Ayrıca, sırât-ı müstakîm (doğru yol) mânâsına da gelir.

Devamı..

TARİKATIN KAYNAĞI?

İlk Sofî Hz. Adem (a.s)olduğu söylenmiştir. Zira O cennetten dünyaya yalnız ve çıplak olarak indirilmiştir.

Devamı..

TARİKAT FARZ MI? VACİB Mİ? SÜNNET Mİ? MÜSTEAB MI?

Şeriatten zerre kadar ayrılmaya gelmez. Zira şeriatten ayrılan tarikatten koku bile duyamaz. Tarikat şeriatten ayri bir şey değil şeriatin aynidir.

Devamı..

TARİKATLARIN AMACI?

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Aşıkı Yezdan Der Allah Allah

Tefsir Dersleri 6 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 10 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 7 (Bahrul Medid)