Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


NEFİS MUHASEBESİ

Hesaba Çekilmeden¸ Kendimizi Hesaba Çekelim.Nefis muhasebesi yapıyor muyuz? Zaman zaman şöyle kendimizle baş başa kalıp da¸ bilerek veya bilmeyerek ettiğimiz günah ve yanlışlıklardan dolayı kendimizi sorguladığımız oluyor mu?

Devamı..

TARİKATA İHTİYAÇ VARMI?

Evet Tarikata ihtiyaç var. Çünkü kişi, Tarîkat mektebinde şahsî kaprislerden arınır. Tevâzu sahibi olur. Bütün kötü huylar ondan uzaklaşır.

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..

ZİKİR İLE NEFİS TERBİYESİ

Nefis terbiyesi; her müminin, ölene kadar yapacağı en mühim va¬zifelerinden biridir. Bu da kulun gizli açık bütün haramları terk ederek takva dairesinde sürekli Allah’a itaat etmesidir. Bunun anlamı, insanın kâmil olmasıdır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 3

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 1

Şifa-i Şerif Dersleri 4

Şifa-i Şerif Dersleri 2