Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..

NEFİS İLE MÜCADELE NASIL OLMALIDIR?

Nefsin hakikatini iyi anlamak gerekiyor. Kelime olarak nefis, “bir şeyin varlığı, hakikati, zatı, kendisi” demektir. Bu manaya göre nefis, şerrin kaynağı, kötülüğün temeli ve tâ kendisidir.

Devamı..

NEFS-İ EMMARE’NİN SIFATLARI VE KORUNMA YOLLARI

Nefs-i emmâre sürekli olarak kötülüğü emreder. Bu özellikte olan bir nefse, zararlarını anlatmak için dünya aklı yeterli gelmez.

Devamı..

ZİKİR İLE NEFİS TERBİYESİ

Nefis terbiyesi; her müminin, ölene kadar yapacağı en mühim va¬zifelerinden biridir. Bu da kulun gizli açık bütün haramları terk ederek takva dairesinde sürekli Allah’a itaat etmesidir. Bunun anlamı, insanın kâmil olmasıdır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Ben Yürürüm Yane Yane

Şifa-i Şerif Dersi 21

1-Fenafil İhvan (İslam Kardeşliği)

Tefsir Dersleri 26 (Fatiha Süresi-7)