Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


ZİKİRDE TEFEKKÜR YAPILABİLİRMİ?

Zikir tıpkı şükür gibi hem lisan, hem kalp,hem beden,hem de vicdanın bütün erkanıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur.

Devamı..

CEHRİ VE HAFİ ZİKRİN DAYANDIĞI KAYNAKLAR?

Zikir Allah’ı C.C. anmaktır, hatırlamaktır, 99 isminden herhangi birini sürekli tekrar etmektir. Kur’anı Kerim okumak, namaz kılmak, sadaka vermek, oruç tutmak, teşbih çekmek vs. her türlü ibadet Allah’ı C.C. zikretmektir.

Devamı..

Bu günkü Tarikatlar ile Tarihte görülen tarikatlar arasında bir fark var mıdır?

XI. asır başında yaşamış bulunan Gazzâlî, Tasavvuf ta¬rihimizde bir dönüm noktasıdır. Gazzâlî'nin geliştirip siste- matize ettiği ehl-i sünnet tasavvufu,

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 6

Şifa-i Şerif Dersleri 3

Şifa-i Şerif Dersleri 5

Şifa-i Şerif Dersleri 4